FengShuiLiving skissetime:

30 min skisseforslag til løsning og 30 min gjennomgang av denne på skype fredag 29.3.

Normalpris: 1500,-

Din Fengshuiliving-pris: 900,-